SD NEGERI 7 SOPET

Telepon:085855500525

Ruang Kelas

Ruang Kelas

SDN 7 Sopet  mempunyai 4 ruang  Kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, keadaan yg cukup baik.

;